Natlakken

Binnen onze organisatie wordt voor het natlakken in hoofdzaak gebruik gemaakt van z.g. airless spuitappatatuur.

Natlakken met airless spuitapparatuur

De voornaamste onderdelen voor een airless spuitinstallatie zijn een drukloos verfvoorraadvat, de hogedruk verfpomp met hogedruk (gepantserde) slangen en het speciale spuitpistool. De verfpomp werkt hetzelfde als een hydraulische pers. De druk wordt opgevoerd door over te gaan van een grotere diameter zuiger op een kleinere. De uiteindelijke druk die op de verf uitgeoefend wordt ligt regelbaar tussen de 60 en de 300 bar. Om het z.g. vernevelen van de verf mogelijk te maken wordt de verf met hoge (druk) snelheid door een nozzle in het spuitpistool geperst, waarbij deze verneveld door de wrijving met de omringende lucht.