Informatie over: Verzinken

Zink is een metaal dat op grote schaal en op een aantal verschillende manieren wordt gebruikt om staal tegen corrosie te beschermen. De zeer grote technische bruikbaarheid van zink blijkt uit een aantal eigenschappen van dit materiaal, -matige prijs, laag smeltpunt, onedel potentiaal ten opzichte van staal. Daarbij komen de vele applicatiemogelijkheden die voor vrijwel elk voorwerp een verzinkmethode mogelijk maken.

In de industrie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van thermisch aangebrachte zinklagen. Deze kunnen gekarakteriseerd worden als -dik, gelegeerd en ononderbroken-, en gedragen zich corrosietechnisch het gunstigst.

Thermisch verzinkte onderdelen worden in bepaalde omstandigheden en gebruik voorzien van een verfsysteem. Zink is een z.g. tweeslachtig materiaal wat zowel in een zuur- als in een alkalisch milieu aangetast wordt. De corrosiesnelheid -afname laagdikte- hangt dus sterk af van de pH van het milieu waarin de onderdelen geplaatst zijn. In een sterk industrieel-zeeklimaat worden de zinklagen veelal beschermd met een verfsysteem.

Laat u vanaf de tekentafel informeren over het totale proces, uw constructiedelen dienen nl. vooraf te voldoen aan een aantal eisen.