Staalstralen

Binnen onze organisatie gebeurt staalstralen met scherpkantig staalgrit en met speedblast, een z.g. non-metallic scherpkantig straalmiddel voor het stralen van roestvast stalen onderdelen.

Staalstralen met scherpkantig staalgrit voor optimale verfhechting

Ons scherpkantig straalgrit wordt toegepast om alle overige oppervlakken te stralen en wordt vervaardigd door koolstofhoudend hardbaar staal te smelten en snel af te koelen in water. De binnen dit proces ontstane kogelvormige staalkorrels noemt men (staal)shot. Als men de grotere staalkorrels daarvan breekt ontstaan hoekige scherpkantige korrels die (staal)grit genoemd worden. Zeer noodzakelijk voor het verkrijgen van voldoende ruwheid (oppervlaktevergroting) Voldoende ruwheid = voldoende hechting van verf op het oppervlak.