Op het kruispunt van drie continenten ligt het democratische Griekenland, een NAVO-bondgenoot om zuinig op te zijn. Zonnige stranden, natuurschoon, monumenten en heel veel havens. Meer dan 120 havens en dat moet ook wel. Griekse reders hebben namelijk de grootste handelsvloot ter wereld in handen: samen ruim 4100 schepen, goed voor 16 procent van de wereldhandelsvloot. Alleen al de grote reders zagen in 2010 hun inkomsten stijgen naar 15,4 miljard euro, terwijl in dat zelfde (crisis)jaar de Griekse overheid ruim 15 miljard euro rente op lopende leningen aan het inlossen was.

Mooi! zult u zeggen, die rederijen zullen daar dan een flink deel belastinggeld aan bijgedragen hebben. Helaas, Griekse reders dragen geen belasting af aan de staat. De reders genieten via een netwerk van fiscale maatregelen, feitelijk een belasting-    vrijstelling. De Griekse belastingdienst kijkt hun boeken/rekeningen niet in. Elke Griekse miljonairsfamilie met aandelen in een rederij of een maritiem consortium (samen zo’n 1000 families) is op die manier vrijgesteld van belasting. De families stallen hun kapitaal in de bankkluizen van Zwitserland, Cyprus, Liechtenstein of Londen. De allerrijkste onder de Grieken is Spiros Latsis, de zoon van een oude scheepsmagnaat. Op de wereldlijst van multimiljardairs staat hij op nummer 68. Op het moment dat u dit leest zal dit getal ongetwijfeld kleiner zijn geworden. Spiros Latsis studeerde aan de Londen School of Economics, samen met ene Jose Manuel Barroso. U zult zich wellicht afvragen of dat die Barosso is die voorzitter is geworden van de Europese Commissie? Ja hoor, dat is ‘m.  In juni 2004 wordt Barosso de baas van de Europese Commissie en in augustus 2004 (twee maanden later) zit hij op uitnodiging van zijn schoolmaatje vrolijk een dik betaalde vakantie te vieren op het plezierjacht van de familie Latsis. Amper een maand later keurt de Europese Commissie 10,3 miljoen euro subsidie van de Griekse staat aan de scheepswerf van de familie Latsis goed. “ons kent ons” We zijn inmiddels vele miljarden steun verder in de tijd en de Griekse Miljonairs hebben al meer dan 560 miljard euro veilig gesteld op buitenlandse banken. Dat heel veel landgenoten hun ziektekosten of hun electriciteit niet meer kunnen betalen en dat meer en meer mensen werkeloos hongerlijden, daar trekken de miljonairs zich niets van aan. En dus blijft de Griekse regering de Europese Unie om nieuwe leningen smeken en garandeert ze dat ze de allerlaatste euro uit het werkvolk zal persen om de leningen terug te betalen. Je kunt je afvragen waarom de Griekse staat geen belasting gaat heffen bij de rederijen en de vele miljardairfamilies, daar kun je je slag slaan als overheid. Corrupt? Ja natuurlijk “elitecorruptie”

Griekenland is verkocht en nagenoeg leeggeroofd door de Griekse overheid met hulp en onder druk van de Europese Unie. En toch is er vreemd genoeg, althans zo lijkt het, nog iets uit Griekenland te halen, anders zou je als Europese Unie de Grieken geen laatste kans geven. Het gezond verstand zegt toch dat de enorme bezuinigingen en de verplichting tot aflossen van de grotendeels door Duitsland en Frankrijk veroorzaakte Griekse staatsschulden Griekenland alleen maar dieper in de crisis zal duwen. De algemene bestedingen zullen, met een overheid die minder en minder uit kan geven en met de huidige inkomens van de Grieken op het dieptepunt, verder stilvallen. Wellicht hebben de grootste schuldeisers (Duitse en Franse banken) zelf die vier maanden nodig om het laatste druppeltje Grieks bloed er uit te persen of om hun laatste zaken veilig te stellen.