Januari 2015, het is te warm voor de tijd van het jaar. ‘Broeikaseffect’, wordt er dan snel gezegd. Meestal verschijnt er wel een deskundige of een wetenschapper in beeld om te vertellen dat we teveel fossiele brandstoffen verbranden. Dan horen we dat het toenemende CO2-gehalte in de lucht de oorzaak is van de huidige klimaatverandering. Of zoals vaak gezegd, de oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Is ons aardse klimaat wel om die reden aan het opwarmen? Het is maar op welke schaal je het wil bekijken. Economen snappen dat, die hebben een micro- en een macro-economie. Anders gezegd, je kunt gedetailleerd kijken, of je kennis uit de grote lijnen halen. Bij weerkundigen is dat anders, die kijken naar vandaag en morgen en met een grotere onzekerheid naar de dagen daarna. Klimatologen kijken al wat verder. Zij vergelijken de weersgegevens over de afgelopen honderd jaar. Geologen kijken nog wat verder en constateren dat we honderdduizend jaar geleden in een ijstijd leefden en nog veel langer geleden op een savanne. Ons klimaat warmt op, dat geloof ik wel, zeker als je kijkt naar de laatste meetbare honderd jaar. Maar zou die opwarming niet te maken kunnen hebben met een onafhankelijke cyclus? Zijn we nu soms weer op weg richting savanne? Als dat zo is, dan komt de ijstijd ook weer een keer terug. Dan vriest het hier weer 365 dagen aan een stuk en moeten we elke dag en nacht volop stoken (CO2 uitstoten) om ons warm te houden. Hoe zijn we eigenlijk uit die vorige ijstijd gekomen? Is ons klimaat destijds ook opgewarmd door het verbranden van fossiele brandstoffen? Moeten we de lichte opwarming die er schijnt te zijn nog wel serieus nemen? Als je je er een beetje in gaat verdiepen, dan slaat de twijfel toe.

Uit wetenschappelijke verklaringen tegenover overheidscommissies blijkt dat er geen enkel bewijs is dat de mens bijdraagt aan welke klimaatveranderingen dan ook. Milieuorganisaties hanteren gedateerde computermodellen om mensen angstig te houden. In een VN-rapport over klimaatverandering komt naar voren dat de temperatuur aan het aardoppervlak de laatste 20 jaar onveranderd is. Kortom, het lijkt er tot nu toe op dat onze angstbeleving over het broeikaseffect om duistere redenen door milieuorganisaties en de wereldpolitiek geregisseerd en gedirigeerd wordt. Hoe dan ook, het is nu winter, dus gaat het straks (hopelijk) lekker vriezen, dan trekken we de schaatsen weer aan en hoor je even niemand meer over de opwarming van de aarde. Veel schaatsplezier.