Doet u ook veelvuldig aan phubbing? Ofwel : Iemand negeren in een sociale situatie, door regelmatig op je smartphone te kijken in plaats van interesse te tonen op wat je gesprekspartner zegt. De komst van nieuwe smartphones met nieuwe technische mogelijkheden verandert ons sociale gedrag compleet. Dat kan een stoorzender zijn in contact met andere, want zeker niet iedereen kan phubbing appreciëren, mensen kunnen zich er zelfs beledigd door voelen.

Door al die nieuwe technische mogelijkheden zijn we bang geworden om maar iets te missen en daardoor ontwikkel je onbewust een angst. Op dat moment lijdt u aan FOMO. Bent u hier al bekend mee? De Fear Of Missing Out (bang om iets te missen) kan grote proporties aannemen. Zo maken onze hersenen oxytocine aan wanneer we de sociale media gebruiken, een stofje dat ons gelukkig maakt of plezier doet ervaren, maar het stofje kan ons ook ellendig laten voelen wanneer we het gevoel hebben niet mee te kunnen praten (typen) met onze (internet)vrienden- en vriendinnen. Sommige deskundigen herkennen er de kenmerken van verslaving in, u ook?

Het kan natuurlijk ook gewoon een kwestie van gewenning zijn, de smartphones met al hun mogelijkheden zijn er welbeschouwd nog niet zo heel lang, maar het zou toch ook anders kunnen als wij er zelf iets aan doen. De sociale media helemaal uitbannen kan je natuurlijk niet, maar op een andere en gezonde manier mee om proberen te gaan wel.

Probeer jezelf maar eens op een sociaal-media dieet te zetten: Controleer je impulsen, weersta de verleiding om telkens na een paar minuten je smartphone te controleren, neem voor jezelf flinke digitale rustperiodes in acht en gun vooral jonge kinderen zo lang mogelijk een jeugd zonder smartphone en internet. Gewoon in hele zinnen met elkaar praten of kennis en plezier in boeken van papier vinden is toch het mooiste wat er is.

ignoring_children_for_texting[1]

Volgende week een nieuw praatje