Als conserveerder krijg je wel eens te horen dat de kleur van de verf afwijkt, hetgeen natuurlijk heel goed mogelijk is. Je kunt je dan de vraag stellen ‘waar wijkt de kleur van af?’

Ongeveer 1 op de 12 mannen is kleurenblind tegenover 1 op de 250 vrouwen. In Nederland gaat het om circa 700.000 mensen. De vragen die je jezelf dan natuurlijk kunt stellen zijn: Hoeveel van die 700.000 kleurenblinde mensen werken er met kleur en hoeveel zijn er dan bekend met kleursamenstellingen? Kennen zij de kleuren dan alleen omdat het receptuur dit aangeeft of van de tekst en het kleurnummer wat op een kleurenkaart/waaier staat? Of hoeveel klanten van die conserveerder zijn kleurenblind? En wat nu wanneer een kleurenblinde klant en een kleurenblinde conserveerder elkaar ontmoeten en samen tot overeenstemming proberen te komen over de juiste kleur? Stuk voor stuk mooie vragen waar geen eenvoudig antwoord op te geven is.

De problemen met het afstemmen en waarnemen van de juiste kleuren speelt zich natuurlijk niet alleen af tussen kleurenblinden onderling. Ook mensen die geen kleurafwijking hebben, kunnen onderling grote verschillen in kleurbeleving hebben. Wat is een frisse kleur? Wat is een sombere kleur? Waar ligt het omslagpunt van een heldere kleur naar een vuile kleur? En vaak gaat het dan niet tussen geel en rood, maar tussen lichtrood en ietsje roder. De vraag is wat je bij de juiste kleurbepaling als uitgangspunt moet nemen: een meetinstrument of de kleurwaarneming van de mens? Is het, want daar hebben wij het nu over, de menselijke waarneming, dan kun je jezelf afvragen van welk mens de waarneming de juiste is. Dit alles in acht nemend maakt het tot een hele uitdaging om samen tot de goede kleur te komen en uiteindelijk ook dezelfde kleur te zien. En wanneer je tenslotte gezamenlijk tot een kleur bent gekomen, is het nog maar de vraag of andere mensen deze kleur ook zo ervaren. Volgt u het nog?

Het is bekend dat kunstschilders als Vincent van Gogh en Herman Brood kleurenblind waren en beide juist hele aparte en creatieve kleurcombinaties produceerden. Jammer dat die twee niet in dezelfde tijd gewerkt hebben. Wat zou het mooi zijn als van Gogh aan ons uit kan leggen welke kleuren hij waarneemt bij een schilderij van Brood.

oog

Volgende week een nieuw praatje