Om de gezondheid van (onze) schilders te beschermen zijn er in Nederland grenswaarden gesteld aan het aandeel vluchtige organische stoffen (oplos- en verdunningsmiddelen) bij het professionele gebruik van verf. Deze grenswaarden zijn voor enkele verfproducten iets scherper dan de nu voorgestelde Europese waarden. Langdurig en veelvuldige inademing van deze vluchtige componenten leidt namelijk tot Organisch Psycho Syndroom (OPS) ook wel bekend als schildersziekte. OPS is een verzamelnaam voor een aantal psychische aandoeningen waarbij het centraal zenuwstelsel verstoord is. Dit kan zich onder andere uiten in: Verminderde aandacht, slecht geheugen, niet meer logisch kunnen denken, bewustzijnsverstoring, slecht kunnen rekenen, niet meer kunnen samenvatten, waarnemingsstoornissen en oriëntatiestoornissen.

Onze schilders en spuiters zijn zich inmiddels goed bewust van de risico’s en zullen altijd adembescherming dragen. Indien u als relatie of opdrachtgever een schilder aan het werk ziet zonder adembescherming, dan kunt u hem hier best op aanspreken.

Denkt u ook aan uzelf als u thuis aan het schilderen bent? Maak gebruik van watergedragen verf, zorg voor goede ventilatie, huisgenoten/huisdieren de deur uit en bescherm uzelf voor alle zekerheid. OPS is niet te genezen!

Logo kleurrijk gezond

Volgende week een nieuw praatje